Användarvillkor för Basic-medlemmar, senast uppdaterad 2017-08-31

1§ Allmänt

Att registrera sig som Basic-medlem på HusbilsEvent.se är gratis!

Webbredaktör på HusbilsEvent.se har frihet att ändra, redigera och radera i publicerat material om innehållet kan verka stötande, diskriminerande eller bryter mot Svensk lag, eller på annat sätt skadar sajtens varumärke och intentioner.

Användare som missköter sig, eller på annat sätt bryter mot användarvillkoren, kan bli avstängd från sajten, HusbilsEvent.se.

 

2§ Publicerat material på HusbilsEvent.se

Publicerat material får under inga omständigheter innehålla:

  • Hatpropaganda, eller annat innehåll av rasistisk eller kränkande karaktär.
  • Offensiva uppgifter som förtal eller förolämpningar, hot, personliga angrepp eller stötande information.
  • Ring för brottslig handling.
  • Olaglig skildring av våld, pornografi eller barnpornografi.
  • Data upphovsrättsintrång.
  • Spridningen av datavirus och massutskick, sk spam.
  • Program som kan vara skadliga och påverka webbplatsens funktionalitet på något sätt.
  • Erbjudande om sexuella tjänster, enkäter, egna tävlingar, direktreklam, massutskick eller liknande.

 

Ansvarig för HusbilsEvent.se har rätt att omedelbart, helt eller delvis, avlägsna eller inte vidarebefordra användargenererat innehåll som bryter mot hela eller delar av dessa villkor. I händelse av att sådant missbruk ändå skulle inträffa äger HusbilsEvent.se rätt att vidta de åtgärder som är nödvändiga för att förhindra missbruk.

Sådana åtgärder kan vara avstängning eller begränsningar för användarna. För mer allvarliga brott kan även rättsliga åtgärder uppstå vilket HusbilsEvent.se – om möjligt – i sådana fall meddelas att man avser att vidta sådana åtgärder.

 

3§ Mitt Användarkonto

Med dina inloggningsuppgifter, (användarnamn och lösenord) loggar du in som ”medlem” på HusbilsEvent.se.

Länk till inloggning finns i sidhuvudets menyrad Logga in och i sidfoten under Kontakt.

Du har möjlighet att redigera din användarprofil och byta lösenord. Detta administrerar du från din ”Profil-sida”.

Du kan närsomhelst avsluta ditt medlemskap, (det finns ingen uppsägningstid).

Skicka oss ett meddelande om uppsägning av medlemskap

 

4§ Ansvarsfriskrivning

Länkar från HusbilsEvent.se till webbplatser utanför domänen HusbilsEvent.se ligger utanför vår kontroll och vi kan inte hållas ansvariga för information om dessa.

HusbilsEvent.se kan inte hållas ansvarig för eventuella skador som direkt eller indirekt eventuellt orsakas av att du som användare använder webbplatsen.

HusbilsEvent.se lämnar inga garantier beträffande tillgänglighet eller funktionalitet.

HusbilsEvent.se kan inte heller hållas ansvarig för någon form av förlust som är relaterad till din användning av innehållet på webbplatsen.

Denna ansvarsfriskrivning omfattar både direkta och indirekta förluster. HusbilsEvent.se ansvarar inte för databasposter i händelse av sabotage/dataintrång eller annan yttre faktorer utanför vår kontroll eller händelse som är att betrakta som force majeure.

HusbilsEvent.se vänder sig till den skandinaviska marknaden och eventuella tvister ska avgöras av svensk allmän domstol och med Lunds tingsrätt som första instans.

 

Skapa Konto